Nepătimirea

1

Atunci când spunem că suntem „nepătimitori” nu înseamnă că nu mai suntem „războiţi de draci”. Vrăjmaşul vieţii noastre continuă să-i atace chiar şi pe cei nepătimitori. Nu este el cel care a încercat să-L ispitească de trei ori pe Domnul Hristos Însuşi, în pustie? Cu adevărat nepătimitori suntem atunci când, „războiţi fiind” de diavol, „rămânem nebiruiţi” de el (Sfântul Diadoh).

Potrivit învăţăturii Sfinţilor Părinţi, există mai multe stadii sau trepte ale nepătimirii. Spre pildă, Sfântul Maxim Mărturisitorul ne înfăţişează patru asemenea trepte, pe care el le numeşte „miriade”, „înaintări în împlinirea poruncilor dumnezeieşti de-a lungul contemplaţiei şi a cunoaşterii”, sau „nepătimiri generale”:

„Prima nepătimire este înfrânarea desăvârşită de la păcatele cu fapta, constatată la cei începători.

A doua nepătimire este lepădarea totală a gândurilor care consimt la păcate; aceasta o găsim la cei care cultivă virtutea cu raţiune.

A treia este nemişcarea totală a poftei spre patimi; ea e proprie celor ce contemplă în chip spiritual înfăţişarea lucrurilor văzute în raţiunile lor.

A patra este curăţirea totală chiar şi de închipuirea simplă a patimilor; aceasta o aflăm la cei ce şi-au făcut mintea, prin cunoştinţă şi contemplaţie, oglindă curată şi străvezie a lui Dumnezeu”.

Fiecare dintre aceste patru trepte ale nepătimirii se manifestă potrivit gradului de purificare duhovnicească a omului.

(Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodoxă: știința Sfinților Părinți, traducere de Irina Luminița Niculescu, Editura Învierea, Arhiepiscopia Timișoarei, 1998, pp. 345-346)

1

Anunțuri
Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Si ce folos daca poți mântui mii de suflete, si tu să ajungi cu ușurință în iad

1

Sunt în iad din toate categoriile sociale și profesionale. Cei mai mulți sunt clerici. De ce? Mirenii reușesc mai ușor să intre în Rai, mai ușor înaintează spre Rai deoarece nu se consideră pe sine superiori celorlalți. Clericul însă, din pricina familiarității lui cu taina preoției, uită să folosească preoția ca pe un burete, ca pe un ștergar pentru a șterge sudoarea, lacrimile, durerile, suspinele oamenilor, căci toți sunt astăzi obosiți și chinuiți și mâhniți și răniți și trădați, iar clericul folosește preoția ca pe o putere, o autoritate.
Astfel, oamenii ne respectă și ne cinstesc ca pe o autoritate, și a devenit greu să eviți, să ocolești situația aceasta. Iată cugetele de slavă deșartă. Și din moment ce ai asemenea cugete, harul Sfântului Duh nu se odihnește întru tine și ești în pericol de a nu te mântui. Pe de o parte se face lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, iar tu ca preot nu te poți mântui. Să ajuți să se mântuiască atâția și atâția și tu să te condamni la iad! Iar Sf. Isaac Sirul spune de asemenea un lucru înfricoșător: „Poți mântui mii de suflete, iar tu să ajungi cu ușurință în iad.”

Ca urmare, mântuirea noastră, a creștinilor – în general, a clericilor – în particular, nu depinde de câți am salvat, câți am îndrumat și câte cărți am scris și în câte limbi au fost traduse sau ce faimă are omul, și ce spun alții despre noi – de bine sau de rău. Noi să vedem acum ce spune Hristos. Ai auzit vocea Domnului înlăuntrul tău? Nu ai auzit încă? Auzi încă cele ale lumii. A, de aceea nu auzi vocea lui Dumnezeu, fiindcă urechile tale alte lucruri vor să audă. Deci clar că ceva nu merge bine în cazul acesta. Căci cu siguranță dacă auzi vocea Domnului, îți vei schimba felul în care gândești, precum și modul în care viețuiești.

Efrem Ieromonahul, „Cuvinte simple din Sfântul Munte”, Editura: Egumenita

1

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Toate nefericirile noastre, ne putem încredinţa lui Dumnezeu

1

Spuneam să nu dispreţuim prostiile. Acum zic să nu dispreţuim nici păcatul, ca putinţă de a ne revela virtutea, dacă n-o cunoaştem. Şi, în păcat, lucrul care îl sminteşte pe om de cele mai multe ori, este cel mai apropiat de dragoste; este ispita cea mai uşoară pentru diavol, este o iubire, este o împreunare.

Dar nu asta este iubirea deplină, nu asta este firea omului. Aceasta este numai un act, este genetică, dar are apropierea cea mai mare de forma dragostei pe care o porunceşte Domnul. Pe Dumnezeu L-am numit, da­că-mi iertaţi această obrăznicie, de multe ori, în Apus, „Dumnezeu profesional”; adică ştie despre ce este vorba. Nu ca dumnezeii altor religii sau filosofii care nu-l cunosc pe om şi nu-i pot revela adevărul. Al nostru este „profesional”, este Cel Care ne-a „fabricat” şi Care ştie, aş zice, cum spunea şi mama despre noi, copiii: „îmi cunosc eu marfa!” Dumnezeu îşi cunoaşte „marfa”, ştie din ce sîntem făcuţi şi de aceea ne putem încredinţa cuvîntului lui Dumnezeu, de aceea ne putem lăsa în mîinile lui Dumnezeu, aşa cum pruncul se lasă în mîinile maicii sale. Ce face maica sa? Înţe­lege ce înseamnă cînd urlă, căci pruncul nu are decît urletul prin care-şi cere drepturile. Maica ştie cînd trebuie să-l hrănească, cînd trebuie să-l întoarcă pe cealaltă parte şi ştie să-l schimbe, atunci cînd singur s-a murdărit. Acesta este Dumnezeul nostru.

Nu mai ştiu care profet spune: „Cel Care a făcut ochiul nu o să vadă El? Cel Care a făcut urechea, n-o să audă El?”. Şi aş continua eu: Cel Care a făcut pe maică, nu ştie El ce este o maică? Deci, noi ne putem încredinţa Dumnezeului nostru toate nefericirile noastre, toate mizeriile noastre şi poate, în duioşia aceasta a dragostei către Dumnezeu, ne putem încredinţa Lui deplin, pînă la capăt, fără frică, fără ruşine. De ce s-a ascuns Adam după tufişurile din paradis, cînd a auzit că a venit Dumnezeu?

Biserica ne învaţă să nu ne ascundem, să nu ne acoperim cu frunze de smochin, ci să venim goi la Dumnezeu, spovedindu-ne înaintea Domnului şi a preotului, care este şi martorul omenesc al mărturisirii noastre. Şi să-L lăsăm pe Domnul, cu mîinile Lui blînde, să acopere ruşinea noastră cu dragostea Lui, precum şi pe Adam pînă la urmă, după ce s-a depărtat de El, Dumnezeu l-a aco­perit cu o haină de piele, în loc de „minciunile” frunzelor de smochin.

Din Celălalt Noica – Mărturii ale monahului Rafail Noica însoțite de cîteva cuvinte de folos ale Părintelui Symeon, ediția a 4-a, Editura Anastasia, 2004, p. 123-124

1

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

De vreme ce Dumnezeu mă vede, cum voi face păcatul?

20

Nu există alt ajutor mai necesar, mai folositor şi mai mare pentru războiul trupesc decât rugăciunea neîntreruptă, spusă cu evlavie, credinţă şi cucernicie.

Tocmai de aceea apostolul Pavel ne porunceşte: „Rugaţi-vă neîntrerupt”, pentru a ne păzi nevătămaţi de săgeţile ascuţite ale celui viclean, pe care le îndreaptă necontenit spre noi.

De cel ce se roagă neîntrerupt şi conştient, vrăjmaşul nu se apropie, fiindcă îi e teamă!

Când cineva păcătuieşte, spune Sfântul Vasile cel Mare, o face pentru că nu-L are pe Dumnezeu aproape. Aşadar, atunci când diavolul sau femeia îţi bagă în minte pofta cea ruşinoasă, să spui cu bărbăţie şi furie: „Înapoia mea, satană. Cum voi face păcatul, de vreme ce Dumnezeu mă vede?” Să repeţi aceste cuvinte de fiecare dată când se apropie de tine; căci diavolul este foarte neruşinat şi scârbos. Să te rogi la Dumnezeu să-ţi dea smerenie, fiindcă smerenia îţi este de mare ajutor.

Părintele Filothei Zervakos, Editura Egumenița, 2007, p. 298

1

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă, Doamne

1

Îmi duc aminte de o doamnă pe care o stimam foarte mult, fiindcă mă ajutase de multe ori atunci când veneau la mine oameni cu probleme mari; era o femeie deosebită, foarte evlavioasă şi jertfitoare. Odată, nu ştiam cum să-l ajut pe un tânăr care avea probleme cu drogurile; doamna respectivă s-a oferit să-l ia la ea acasă pentru şase luni, până ce a depăşit starea critică şi a putut să se integreze din nou în societate. Slavă Domnului, până acum totul a mers foarte bine cu acel tânăr. Este căsătorit şi are trei copii. Aveam, aşadar, mare respect şi admiraţie pentru această doamnă. Într-o zi, a venit la mine şi mi-a spus:

‒ Nu ştiu ce se întâmplă, dar mă rog şi sufletul nu-mi este împăcat. Îmi cercetez cugetul şi nu văd unde am greşit. Spuneţi-mi ce să fac.

Nu ştiam ce să-i răspund; eu aveam numai admiraţie pentru dânsa. În acel moment Dumnezeu m-a ajutat, dându-mi un cuvânt pentru ea. I-am zis:

‒ Nu ajunge să ne cercetăm pe noi înşine, bizuindu-ne doar pe propria noastră judecată, şi să nu descoperim în noi nici o vină. Trebuie să ne cercetăm starea în lumina poruncilor lui Hristos, ca să vedem cum vrea El să fim cu adevărat. Aşa că strigaţi către El: „Doamne, de cele ascunse ale mele curăţeşte-mă!”. Rugaţi-vă astfel şi Domnul vă va descoperi unde v-aţi poticnit.

‒ Bine, a încuviinţat ea.

Peste trei zile a venit din nou şi mi-a spus:

‒ Acum ştiu. Dumnezeu mi-a arătat unde am greşit, şi mi-a mărturisit care era greşeala. Bineînţeles că citisem versetul respectiv în psalmi (Psalmi 18, 13), dar nu-l folosisem niciodată, nici măcar nu mă gândisem vreodată la el. Dar Dumnezeu mi l-a descoperit tocmai în clipa aceea, ca să-l pot spune doamnei respective.

Arhimandrit Zaharia Zaharou, Adu-ţi aminte de dragostea cea dintâi (Apocalipsa 2, 4-5) – Cele trei perioade ale vieţii duhovniceşti în teologia Părintelui Sofronie, Editura Doxologia, Iaşi, 2015, p. 345-346

1

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

In cuvintele rugăciunii tale, nu face pe deșteptul

1

Una este înfățișarea celor ce se roagă, dar în același timp, felurită și deosebită. Unii se înfățișează ca unui Prieten și Stăpân, aducându-I lauda și cererea pentru alții, și nu pentru ei. Alții vin să ceară bogăție și slavă, și îndrăzneală mai multă; alții, să se roage să fie izbăviți de dușmanii lor. Unii cer să capete o oarecare dregătorie; alții, desăvârșita scăpare de vreo datorie; alții eliberarea din închisoare; alții iertarea de niscaiva vinovății.
Înainte de toate să punem pe hârtia rugăciunii noastre o mulțumire sinceră. În al doilea rând, mărturisirea și zdrobirea sufletului întru mai multă simțire. Apoi să facem cunoscut Împăratului toată cererea noastră. (…)

Nu face pe deșteptul în cuvintele rugăciunii tale! Căci gânguritul simplu și nemeșteșugit al copiilor a înduioșat pe Tatăl cel din ceruri.
Nu te porni la vorbărie, ca nu cumva prin căutarea cuvintelor să ți se împrăștie mintea, Un cuvânt al vameșului a făcut pe Dumnezeu îndurător, și un cuvânt spus cu credință a mântuit pe tâlhar. Multa vorbire în rugăciune pricinuieşte minții năluciri și împrăștiere. Iar un singur cuvânt o adună.
Când simți dulceață sau străpungere în rugăciune, rămâi în acea stare. Căci atunci se află cu noi păzitorul care se roagă împreună cu noi.

Nu fi îndrăzneț, chiar dacă ai dobândit curăția. Mai degrabă apropie-te întru multă smerită cugetare și mai multă îndrăznire vei avea.

Sfântul Ioan Scărarul, Scara, XXVIII, 5-6, 8-11, în Filocalia IX, traducere din greceşte, introducere şi note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 382-383

1

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Este smerenia care dezrădăcinează puterea diavolulului, spovedania

1

Ascultarea! Atunci când faceți ascultare, îi surpați puterea diavolului. Cel ce nu face ascultare, are viu înlăuntrul său ego-ul. Ego-ul este firea diavolului, este firea pierzării. Este începutul iadului și al nihilismului. Exista „Eu”? Nu a spus Dumnezeu: „Eu”! Priviți la Iisus, Care este adevăratul Creator și Susținător al tuturor făpturilor! Când a mărturisit despre cum au fost nimiciți demonii, a spus: „Am văzut pe satana ca un fulger cazând din cer”. Preabunule, ai spus minciuni? L-ai văzut sau l-ai ars? De vreme ce Tu l-ai ars? Nu spune: „Eu l-am ars”. Ca să nu spună: „Eu!”. Eul ni l-a lăsat nouă! Să ne fie rușine! Însuși Dumnezeu se ferește să pronunțe: „Eu!”. Lui i se cuvine, Chivernisitorul și Creatorul întregii lumi!
Așadar, mă adresez iubirii voastre, ascunzișul este cel care vă surpă temelia. Vă este rușine să vă apropiați de stareț? Am spus de atâtea ori! Altfel nu se poate! Aceasta este tradiția patristică! Există starețul care preînchipuie pe Sfinții Apostoli, pe Hristos! Nu vorbește Hristos în alt mod! Incă din legea mozaică vedem asta. Aceasta este rânduiala! Peste tot exista rânduială! Ne vorbesc despre asta nenumărații îngeri, care se supun cu acrivie poruncilor Lui ! Există astfel echilibru în toată zidirea!
De ce vă este rușine? Să spunem că am o luptă interioară. Vă voi spune un simplu exemplu, pe care l-am văzut de curând. Am întâlnit o copilă foarte cuviincioasă. Asa cuminte cum era, și nu se gândise niciodată la lucrurile rele, într-o zi i-au venit gânduri trupești. A încercat să le alunge, dar nu a reușit, pentru că nu avea experientă. Atunci a mers la părintele din parohie pe care îl cunoștea și îi spune: „Știți, părinte, mi se întâmplă un lucru ciudat pe care nu l-am gândit niciodată. Acum m-a cuprins și nu mă lasă în pace!”. A însemnat-o cu semnul Sfintei Cruci și i-a zis: „Dumnezeu să te ierte! Si dacă va mai veni altă dată gândul, vino să-mi spui!”. Vedeți, aceasta este practica, smerenia care îl dezrădăcinează pe diavol! Ascunzișul, adică voia proprie ce provine din egoism, este scaunul diavolului. Noi însă trebuie să dezrădăcinăm acest lucru. Ți-e rușine să spui starețului: „Gheronda, am o luptă?”. Doamne al puterilor! Dar, există om care să nu fie războit, de vreme ce am venit aici să ne luptam? Nu ne-a adus aici Hristos pentru comodități! Ne-a adus aici mergând înaintea noastră, și ne-a arătat forma războiului practic.

Starețul Iosif Vatopedinul

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Lupta și bătălia aceasta, pentru ce se pornește împotriva noastră?

58

Este un război întru ascunsul nostru, susținut de duhurile răutății, care se poartă prin gânduri cu sufletul. Căci acesta fiind nevăzut, puterile acelea răuvoitoare, fiind asemenea cu ființa lui, se apropie de el prin războiul nevăzut. Astfel, se pot vedea între ele și suflet: arme, rânduire de bătaie, înșelăciuni viclene, război înfricoșat, ciocniri de luptă și biruințe, și înfrângeri din amândouă părțile. Numai un lucru nu îl are acest război al minții (inteligibil), pe care-l are războiul văzut (sensibil): vremea hotărâtă a războiului. Căci războiul văzut își hotărăște o vreme și o rânduială, pe când celălalt atacă fără de veste și, țintind dintr-o dată în cele mai dinlăuntru părți ale inimii, omoară sufletul prin păcat.
Pentru ce se pornește împotriva noastră lupta și bătălia aceasta? Ca să nu se facă prin noi voia lui Dumnezeu, precum ne rugăm zicând: «Facă-se în noi voia Ta». Iar aceasta stă în poruncile lui Dumnezeu. Dacă cineva și-a întărit (și-a fixat) cu trezvie mintea sa în Domnul împotriva amăgirii dracilor și urmărește cu dinadinsul intrările și împletirile ce se nasc din năluciri, va dobândi cunoștința lor prin experiență. De aceea, Domnul, îndreptându-și atenția împotriva blestemaților draci și văzând de mai-nainte, ca un Dumnezeu, gândurile lor, a rânduit poruncile Sale împotriva scopului lor, înfricoșând pe cei ce le vor călca.

Isihie Sinaitul, Capete despre trezvie, în Filocalia IV, traducere din greceşte, introducere şi note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 103-104

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Starețul Iosif Vatopedinul – Războiul duhovnicesc nu înseamnă înfrângere, ci biruință!

1

Putem să simțim război duhovnicesc, luptă interioară, zdrobire, dar aceasta nu înseamnă înfrângere, ci biruință! Trebuie să spunem și noi ceea ce au spus toți Sfinții de veacuri: „Doamne, Iisuse Hristoase, pentru Tine suntem omorâți toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere!” Vedeți adevărata mărturisire! „Pentru cuvintele buzelor Tale, Doamne, eu am păzit căi aspre”. Forma războiului nu înseamnă înfrângere. Este cu neputință! Pentru că, mai întâi suntem ispitiți de diavol, căruia i s-a dat stăpânire ca să ne războiască. De vreme ce pe Însuși Hristos L-a războit! I-au provocat atâtea suferințe, L-au scuipat, L-au înjurat, L-au calomniat, L-au numit „îndrăcit”, L-au bătut până ce L-au răstignit pe cruce, și, acolo fiind, L-au batjocorit! Si, spune Hristos: „Priviți la Mine! Ceea ce Mi-au făcut Mie, vă vor face și vouă!”  Dacă pe Mine M-au prigonit, pe voi vă vor lasă în pace? Pe Mine m-au numit „diavol”, vouă ce va spune?” Si, în continuare, îi avem pe Sfinții Apostoli, cei pe care Hristos i-a ales și a întemeiat prin ei Biserica universală. Pe toți i-au prigonit foarte tare! Câte au răbdat! Ce închisori! Ce surghiunuri! Ce bătăi! Ce necazuri! Toate acestea vi le spun, Părinților, ca să știți că viața noastră are la temelie iubirea de nevoință, de rea pătimire. Când știm acest lucru, nu ne speriem! Din această pricină am venit aici, ca să ne luptam cu diavolul! Să îl îndepărtam de la noi! Este adevărat cuvântul pe care îl spun Părinţii: „Monahul adevărat este acela care îi irită pe diavoli spre luptă!” Sunt înfrânți și fug. Apoi îi trage de coadă și le spune: „de ce fugiți? Stați aici să ne luptăm!” Dacă am fi atenți și am avea ca bază poruncile lui Hristos, pentru că „noi nu ne aparținem nouă înșine”, atunci, pe de-o parte, războiul va veni, pentru că diavolului i s-a dat această putere de a ne lupta; dar toate astea nu creează sentimente de vină, ci sunt prilejuri de a ne încununa, de a fi învingători!

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Unde punem accentul prim, în concepţia noastră actuală despre mărturisire?

1

În cartea lui Tito Colliander, Calea asceţilor, este redată o scurtă conversaţie între un monah şi un mirean. Mireanul îl întreabă pe monah: „Ce faci aici, în mănăstire?”. Iar monahul răspunde: „Cad şi mă ridic, cad şi mă ridic, cad şi iarăşi mă ridic”. Nu numai în mănăstire facem însă aceasta. Într-o lume căzută şi păcătoasă, un aspect extrem de important al personalităţii noastre este nevoia noastră de a fi vindecaţi, de a ne ridica după ce am căzut, nevoia noastră de pocăinţă, de a ierta şi de a fi iertaţi.

Vom începe această după-amiază cu textul binecunoscut al Sfântului Apostol Iacov: „Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi” (14-16).

Ceea ce remarcăm în acest pasaj este faptul că Sfântul Iacov vorbeşte despre vindecare într-un sens atotcuprinzător, al sufletului şi trupului luate împreună. Vorbeşte despre persoana bolnavă care e vindecată prin ungere cu ulei sfinţit, dar spune şi că persoanei bolnave i se vor ierta păcatele. Astfel, tămăduirea trupului şi cea a sufletului merg împreună. Trebuie să vedem persoana umană în termeni holistici – ca pe o indivizibilă unitate: trupul nu e vindecat separat de suflet, nici sufletul separat de trup. Cele două sunt interdependente. Sfântul Iacov vorbeşte în acelaşi timp despre persoana bolnavă care e ridicată din patul său tămăduită fizic, şi despre iertarea păcatelor sale prin mărturisire. El vorbeşte despre vindecarea duhovnicească.
Găsesc aceasta a fi o cheie care deschide o uşă foarte importantă, o dezlegare vitală: ungerea celui bolnav şi mărturisirea sunt corelate în mod esenţial ca două aspecte indivizibile ale unei singure taine a vindecării şi iertării. Fiecare are propria sa funcţie specifică – nu se înlocuiesc una pe alta, ci împreună alcătuiesc o adevărată unitate. Astfel, poate cel mai folositor mod de a privi la taina mărturisirii este de a o vedea ca pe o taină a vindecării.
Mărturisirea sacramentală, aşa cum o ştim astăzi în Biserica Ortodoxă, reprezintă, acum, o convergenţă a două lucruri care la origine erau, poate, distincte. întâi de toate este administrarea epitimiei. Aceasta se leagă în special de textul de la Ioan (20, 22-23). Aici, Hristos cel înviat suflă asupra ucenicilor Săi, conferindu-le darul Duhului Sfânt, şi spune: „oricui veţi ierta păcatele, iertate vor fi, iar cui le veţi ţine, vor fi ţinute”.

Aşadar, Hristos cel înviat dă ucenicilor Săi puterea de a lega şi a dezlega păcatele – o putere juridică. Această sarcină a legării şi dezlegării a fost transmisă de Apostoli succesorilor lor, episcopii, în Biserica primară, administrarea epitimiei era publică; nu implica povăţuirea în particular. Aceasta era ceva excepţional. Sperai ca, prin mila lui Dumnezeu, să nu fii implicat în cele ce ţineau de canonul de pocăinţă. Într-adevăr, epitimiile de atunci erau, după standardele noastre, extrem de severe. Adesea, ne trebuie un efort al imaginaţiei pentru a înţelege cum se desfăşura viaţa în Biserica din primele veacuri. De exemplu, adulterului – adică legăturii intime avute de cel căsătorit în afara căsătoriei – Sfântul Grigorie de Nyssa îi rânduia un canon de nouă ani fără împărtăşire. Sfântul Vasile cel Mare este puţin mai îngăduitor, hotărând şapte ani de oprire de la Sfânta Euharistie. In cele din urmă, în veacurile VI-VII, în legislaţia canonică a Sfântului Ioan Postitorul, oprirea a fost redusă la doi ani. Chiar şi aşa, după standardele noastre, poate să pară un canon destul de aspru. Impune astăzi vreo parte a Bisericii Ortodoxe canoane de acest fel?
Un alt exemplu este reprezentat de uciderea involuntară – spre exemplu, omorârea cuiva într-un accident de maşină. In Biserica primară, actul uciderii accidentale a unei alte persoane însemna zece ani fără împărtăşanie. Dacă respecţi postul aspru, spune Sfântul Ioan Postitorul, canonul ar putea fi redus la trei ani. Părinţilor care îngăduiau ca un prunc să le moară nebotezat li se rânduiau trei ani de oprire de la împărtăşanie. Şi se continuă tot aşa.
Deci, aceasta este una dintre sursele despre mărturisirea încadrată în sistemul penitenţei publice, care exista în Biserica primară. Insă acest aspect este văzut drept ceva excepţional, nu ca o parte obişnuită a vieţuirii creştine a oamenilor, ci numai când intrau în necaz. Nu era, aşadar, în primul rând o problemă de îndrumare duhovnicească.
Există, apoi, o altă sursă despre taina mărturisirii, aşa cum o cunoaştem astăzi. Aceasta este practica povăţuirii duhovniceşti, aflată mai întâi îndeosebi în monahismul egiptean din veacul al IV-lea, deşi fără îndoială practica folosirii sfatului duhovnicesc merge până în epoca apostolică. însă nu ştim foarte mult despre ea până la ivirea monahismului.
În deşertul Egiptului, după cum aflăm din Pateric sau Zicerile Părinţilor Pustiei, un rol important era jucat de descoperirea gândurilor. Ucenicul mergea probabil zilnic la părintele său duhovnicesc, la stareţul său, şi îşi deschidea inima înaintea aceluia. Acesta este un lucru evident diferit de sistemul penitenţei publice. Întâi de toate, este un fapt obişnuit, nu excepţional. In multe aşezăminte monastice, aceasta se întâmplă zilnic. In al doilea rând, este un fapt privat, nu public. Se desfăşoară în condiţii de confidenţialitate. Nu implică în mod direct ierarhia bisericească.
Părintele duhovnicesc – într-un context monahal, stareţul – poate fi, în fapt, o persoană nehirotonită, nu un preot. Sfântul Antonie cel Mare nu a fost niciodată preot, dar a modelat în multe chipuri prototipul părintelui duhovnicesc monahal. Sfântul Atanasie îl numeşte un doctor dat de Dumnezeu întregului Egipt. Părintele duhovnicesc al Sfântului Simeon Noul Teolog, din secolul al XI-lea – Sfântul Simeon Studitul – nu era preot. Sfântul Siluan din Muntele Athos nu era preot. In Sfântul Munte sunt în zilele noastre mulţi părinţi duhovniceşti care sunt simpli monahi, nehirotoniţi. Într-adevăr, un mirean creştin – bărbat sau femeie – o persoană care nu a depus defel voturile monahale, poate, cu certitudine, să ofere un sfat duhovnicesc, deşi această situaţie este ceva mai rar întâlnită.
În această practică a îndrumării duhovniceşti, domeniul e mult mai larg decât în cazul disciplinei penitenţiale oficiale a Bisericii. Ceea ce-i descoperi stareţului tău reprezintă nu doar păcatele tale, ci şi gândurile tale. Nu doar îi vorbeşti despre ce ai greşit, ci îi faci cunoscută starea ta lăuntrică, întreaga ta situaţie. Se nădăjduieşte astfel că prin descoperirea gândurilor tale în faţa stareţului tău vei evita, în fapt, căderea în păcat. Cu alte cuvinte, penitenţa e retrospectivă, adunând fragmentele după spargere; însă, prin folosirea sfatului duhovnicesc, nădăjduieşti să eviţi chiar spargerea.
Pe când eram student la Magdalen College în Oxford, exista un formidabil paznic al capelei, paracliserul, un om scund numit Tallboy. Îmi amintesc cum a sosit un nou decan la Teologie şi, cu o anume severitate, Tallboy i-a explicat toate tradiţiile şi practicile capelei colegiului. La sfârşit, noul decan la Teologie a spus un pic nervos: „Mulţumesc, domnule Tallboy, o să mă îndrepţi atunci când o să greşesc”. „Domnule”, a spus Tallboy, „vă îndrept înainte să greşiţi”.
Deci, prima lege a penitenţei te îndreaptă chiar după ce greşeşti, însă prima lege a descoperirii gândurilor, se nădăjduieşte, te îndreaptă înainte să greşeşti. Principiul fundamental din spatele acestei descoperiri monahale a gândurilor este foarte clar, fiind descris în următorul fel în Pateric, o adunare de ziceri ale Părinţilor pustiei: „Dacă te tulbură gânduri necurate, nu le ascunde, ci spune-le pe loc părintelui tău duhovnicesc şi osândeşte-le. Cu cât cineva îşi tăinuieşte mai mult gândurile sale, cu atât ele se înmulţesc şi capătă putere. Insă un gând rău, atunci când e descoperit, pe loc este nimicit. Dacă ascunzi diverse lucruri, ele vor avea mare putere asupra ta, însă dacă vei vorbi despre ele înaintea lui Dumnezeu, în prezenţa altuia, atunci acelea se vor veşteji, pierzându-şi puterea.”

Procesul de a aduce la lumină ceea ce este ascuns este decisiv, după povăţuirea duhovnicească. Acesta este şi principiul din psihoterapia modernă, însă Părinţii pustiei l-au gândit înainte de Freud şi de Jung.
Dacă modelul prim, cu penitenţa publică, este cu precădere juridic, al doilea model, cu povăţuirea duhovnicească, este mai terapeutic. Mărturisirea, după cum o ştim astăzi, reprezintă o împreună-creştere a acestor două tendinţe. Începând cu veacul al IV-lea, o dată cu numărul de creştini foarte sporit, sistemul penitenţei publice a fost folosit din ce în ce mai puţin. Într-o comunitate creştină mult mai largă, încrederea care exista în primele secole ale Bisericii s-a diluat. Discutarea în public, în prezenţa întregii comunităţi, a păcatelor membrilor ei a devenit o pricină de poticnire. Şi astfel, începând cu veacul al IV-lea, din ce în ce mai mult, penitenţa nu mai e publică. Ea devine o întâlnire personală doar între episcop şi cel care a căzut în păcat. De asemenea, o dată cu sporirea numărului creştinilor, episcopul nu mai putea face faţă singur administrării tainei pocăinţei, aşa încât el deleagă această sarcină unor preoţi anume.
Până în ziua de astăzi, în Biserica greacă, doar o minoritate de preoţi ascultă mărturisiri. Nu e ceva ce se conferă în mod automat la hirotonie. Există o slujbă specială în Euhologion – cartea de rugăciuni – pentru învestirea unui preot ca preot care poate spovedi şi părinte duhovnicesc. In general, în tradiţia ortodoxă, preoţii nu ascultă mărturisiri până ce nu au primit acea binecuvântare specială de la episcop.
O dată devenite private mărturisirea şi penitenţa, probabil că preotul învestit să se ocupe de acest lucru nu s-a limitat doar la impunerea unei epitimii, ci a oferit şi un fel de îndrumare, de sfat vindecător. Astfel, din ce în ce mai mult, administrarea tainei pocăinţei, începând cu secolul al IV-lea, cuprinde elemente din a doua sursă pe care am descris-o, adică din tradiţia povăţuirii duhovniceşti, însă n-a existat niciodată o fuziune completă între cele două. Practica, după cum am spus deja, de a merge la un monah, care nu e preot, pentru sfat şi a cere iertarea lui Dumnezeu nu a încetat niciodată cu totul.
Aşadar, în concepţia noastră actuală despre mărturisire, unde punem accentul prim? Îl aşezăm în principal pe aspectul penitenţei, sau pe aspectul povăţuirii duhovniceşti? Ne gândim la mărturisire în primul rând în termeni juridici, ca la a veni înaintea lui Hristos ca înaintea Judecătorului? Gândim la aceasta, pe de altă parte, mai mult în termeni terapeutici, ca la a veni înaintea lui Hristos ca înaintea Doctorului celui Bun, a Medicului? Vedem păcatul, în primul rând, ca pe încălcarea Legii, în termeni medievali, sau îl vedem mai mult ca pe simptomul bolii lăuntrice? Accentuăm în principal legarea şi dezlegarea – sau vindecarea? Venirea la mărturisire este ca mersul la tribunal, sau ca mersul la spital? Răspunsul nostru, desigur, ar trebui să fie că există adevăr în ambele abordări. Ele nu se exclud reciproc.

Kallistos Ware, Tainele vindecării, Editura Basilica

GREEK ORTHODOX METROPOLITAN KALLISTOS OF DIOKLEIA

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu