Prietenul si chipul lui

Prietenul este un om bun, cu suflet sănătos, care cugetă cele drepte, fiind iubitor de virtute, integru în ce priveşte deprinderile sale morale, fidel iubirii, sincer în cuvinte, statornic sufleteşte, sfetnic vrednic, curajos, iubitor de adevăr şi dreptate. Prietenul este asemenea [în toate] celui cu care se află într-o legătură de prietenie; socoteşte că bucuria... Continuă să citești →

Reclame

Au nevoie de atenţie, copiii

Pentru a se dezvolta ca persoană, fiecare copil trebuie luat aşa cum este. Fiecare trebuie să primească atenţia necesară. Dacă nu băgăm în seamă un copil, nu trebuie să fie din neplăcere sau plictiseală, trebuie să o facem din motive pedagogice; de exemplu atunci când copilul trebuie să înveţe să nu întrerupă pe alţii sau... Continuă să citești →

Treaba noastră este sa ne mântuim prin mijlocul care ne-a fost deschis de către Domnul Dumnezeu. Cârmuirea lumii nu este treaba noastră.

Destinele lumii Cand in Apocalipsa a fost infatisata cartea destinelor, pecetluita cu sapte peceti, s-a auzit glas: Cine este vrednic a deschide cartea si a dezlega pecetile ei? (Apoc. 5, 2) Raspunsul a fost: Mielul lui Dumnezeu, adica Domnul Iisus Hristos, Cel rastignit pe cruce, Mielul deschide pecetea, iar un sir de aratari insoteste fiecare... Continuă să citești →

Este rana sufletului, păcatul

Și iată ce aveți acum de făcut cu sufletul vostru: să-l treziți din somnul păcatului; să-l faceți să vadă primejdia păcatului, să simtă această primejdie și să se îngrijească a se izbăvi de ea. Veți întreba: „Și cum să facem asta?” Răspunsul meu este acesta: „Nimeni nu poate face acest lucru pentru voi, afară de... Continuă să citești →

Ca să iasă spre întâmpinarea voastră Lumina cea din Tatăl, ieşiţi din patimile lumii

Cei ce zaceţi întru întunerec înălţaţi capetele voastre, ca să strălucească feţele voastre întru lumină. Ieşiţi din patimile lumii, ca să iasă spre întâmpinarea voastră Lumina cea din Tatăl, şi să poruncească slujitorilor tainelor Sale legăturile voastre a dezlega, ca să călătoriţi pre urmele Lui către Tatăl. Vai în ce chip sântem legaţi, şi de... Continuă să citești →

Cuvant depre tacere

Un sihastru statea in munte si sporise in frica lui Dumnezeu, la locul acela, in partile marelui Antonie. Si multi, din cuvintele lui si din fapte, se foloseau. Deci, asa aflandu-se el, l-a pizmuit vrajmasul impotriva tuturor faptelor lui cele bune si i-a strecurat in minte una ca aceasta: luand tu frica lui Dumnezeu, nu... Continuă să citești →

Naşte puterea de discernământ, curăţia sufletului

„Lucrând cu răbdare, prin înfrânare cuprinzătoare şi prin cerere stăruitoare şi păzind prin dispreţuire de sine şi prin smerenie desăvârşită cele înfăptuite, aşteaptă după acestea, la vreme bine rânduită, harul nepătimirii, ca pe un liman de odihnă, după multă furtună şi tulburare.” (Sfântul Teognost) „Pe când neîmpătimirea (apatheia) trupului, care se dobândeşte prin retragerea în... Continuă să citești →

Trebuie să vină din inimă, rugaciunea

Fiecare rugăciune trebuie să vină din inimă şi oricare altă rugăciune nu este rugăciune. Şi rugăciunile din cartea de rugăciuni, şi rugăciunile proprii, şi rugăciunile scurte, toate trebuie să vină din inimă către Domnul, pe Care-L vedem înaintea noastră. Cu atât mai mult trebuie să fie aşa rugăciunea lui Iisus. Menirea rugăciunilor scurte este să... Continuă să citești →

Ne îngroaşă mintea şi împiedică rugăciunea curată, patimile

O altă stare maladivă a minţii constă în apatie, indiferenţă, sau insensibilitate: „Insensibilitatea inimii întunecă mintea”, spune Sfântul Ioan Scărarul. Sau: „Când (demonii) au pus stăpânire pe suflet şi au stins lumina minţii, atunci nu vor mai exista în noi, ticăloşii, nici trezvie, nici discernământ, nici judecată, nici ruşine, ci insensibilitate şi nesimţire şi confuzie... Continuă să citești →

Creează un sit web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑