Ne numim duhovniceşti, atunci când dobândim virtuţi

1

Întrebare: Ce înseamnă cele zise de Apostolul Pavel: Omul firesc nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu?

Răspuns: Omul, care este alcătuit din suflet şi trup, dacă săvârşeşte fapte plăcute lui Dumnezeu, se numeşte duhovnicesc, nu firesc, primind denumirea de la cealaltă cinste înaltă, adică de la lucrarea Sfântului Duh în el, căci sufletul nu are puteri proprii pentru săvârşirea faptelor bune dacă nu primeşte ajutorul Sfântului Duh. Trupesc se numeşte omul care face pe plac ticăloaselor pofte şi patimi trupeşti. Om firesc, Apostolul îl numeşte pe acela care îşi orânduieşte viaţa după deşartele raţiuni omeneşti, fără să primească lucrarea Sfântului Duh. Altfel spus: atunci când dobândim virtuţi, ne numim duhovniceşti, iar când, aplecându-ne spre păcat, săvârşim vreo faptă potrivnică şi urâtă de Dumnezeu din pricina firii noastre căzute, Scriptura ne numeşte pământ, aşa cum spune Proorocul Isaia: va lovi Domnul pământul cu cuvântul gurii Sale. Nu despre pământ este vorba aici, ci despre păcate, aşa cum se spune şi în alt loc: În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă (Fac. 11, 1), unde, de asemenea, se vorbeşte despre păcătoşi. Şi Avraam, umilindu-se înaintea lui Dumnezeu, spune: eu, care sunt pulbere şi cenuşă (Fac. 18, 27).

Sfântul Maxim Grecul, Tâlcuiri și sfaturi, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2004

1

Anunțuri
Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Imparte-o în aşa fel încât să atribui o parte şi rugăciunii lui Iisus, pravila

maxresdefault (1)

O parte din timpul oferit pentru pravilă împarte-l în aşa fel încât să atribui o parte şi rugăciunii lui Iisus. Spune o parte din rugăciune înainte de a-ţi face pravila şi o parte după pravilă. Numărul rugăciunilor şi timpul în care să o spui îl apreciezi singur sau după sfatul părintelui duhovnic.

La început nu-ţi „prescrie” un număr mare de rugăciuni, dar pe măsură ce te vei îndulci cu ea mai adaugă la acest număr câte puţin. Iar dacă îţi va apărea dorinţa de a zice un număr mare de rugăciuni, atunci nu refuza dorinţa pe care o ai. Nu trebuie neapărat să fie aceasta ca o pravilă permanentă. Tu să le zici ori de câte ori vei avea acea dorinţă arzătoare în inimă de a spune un număr mai mare de rugăciuni decât cel stabilit. Nu te strădui să zici cât mai repede rugăciunea.
Spune-o rar şi cu îngăduinţă ca şi cum ai sta în faţa cuiva important şi i-ai cere ceva. Nu te îngriji doar de cuvinte, ci, mai mult chiar, de aceea ca mintea să pătrundă în inimă, şi să stea în faţa lui Dumnezeu Care este prezent cu o deplină conştientizare a măreţiei, adevărului şi harului pe care-L are. Lucrând această rugăciune, fie în cadrul pravilei, fie aparte, impune-ţi o poziţie anume: la fiecare rostire a ei fă câte o închinăciune; zece închinăciuni mici şi o metanie şi tot aşa până vei termina.

Arhiepiscopul Antonie de Golânsk şi Mihailovsc, Calea rugăciunii lăuntrice, Manualul isihiei, Editura Bunavestire, Galaţi, 2003, p. 66

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Ne va împlini la toţi cererile cele bune, Domnul

1

Altădată erau oameni nu cu multă şcoală şi educaţie, dar cu o adevărată prostime sfântă (simplitate sfântă). Unul spunea: „Sfinte Gheorghe, ajută-mă degrab! Tu eşti tinerel şi subţire şi eşti şi călare, ajută-mă repede!”. Altul zicea: „Măi, părinte, fă închinăciunile la canon până la pământ, că am citit undeva că dacă le faci mai sus picioarele rămân neputrezite”.

Când eram tânăr şi nu aveam aşa multe păcate ca acum, mă mai mângâia Dumnezeu. La un hram la chilia „Sfântul Tihon” la Capsala, pentru că eu eram cel mai tânăr, osteneam mult la pregătiri. Şi în ajun am pregătit mâncarea de caracatițe, dar din oboseală am cârtit, că: „ce trebuie atâtea?”. Adormind după aceea, am avut un vis în care cu înfricoşare am văzut că toată mâncarea pe care o făcusem era plină de viermi. M-am trezit imediat înfricoşat şi am cunoscut greşeala mea.
Răbdarea este cea mai mare forţă, iar răbdătorul este cel mai puternic om. Smerita cugetare şi nevoinţa cu măsură dau putere rugăciunii. Să ne rugăm unii pentru alţii cu dragoste şi Domnul ne va împlini la toţi cererile cele bune.

Stareţul Dionisie – Duhovnicul de la Sfântul Munte Athos, Editura Prodromos, 2009, pp. 288-289

1

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Despre erezii

1

Sfântul Meletie Mărturisitorul: “Nu-i ascultati nici pe pustnici, nici pe preoţi, şi nici pe cei ne propovăduiesc învăţături nelegiuite, şi povăţuiesc în chipul cel rău, şi nici pe aceştia şi nici chiar pe episcopi să nu-i ascultaţi, dacă mărturisesc lucruri neadevărate, care nu sunt spre folos. Să fim lucrători, şi să cuvântăm, şi să stam împotriva celor ce îndeamnă la rătăcire în chip viclean. Nu este cu dreptate şi cu cuviinţă bine-credincioşilor a tăcea acolo unde se calcă poruncile lui Dumnezeu şi din aceasta îşi întăresc înşelăciunea ceilalţi potrivnici. Pentru că a zis un mare părinte: Acolo unde este primejdie a se despărţi cineva de la Dumnezeu, ce bine-credincios poate să stea deoparte şi să tacă, sau cu totul să se linişteasca? Pentru că tăcerea sa îl vădeşte cum că şi el se învoieşte acestor rele. Şi aceasta ne-o arată Inainte-Mergătorul Domnului şi vitejii Macabei, care pentru o mică porunca a legii s-au primejduit până la moarte şi n-au părăsit nici cea mai mică parte a predaniilor primite. Căci războiul de multe ori este lăudat şi lupta se arată mai bună decat vătămătoarea de suflet pace. Că mai bine este să stea cineva împotriva celor rău cugetători, decât să urmeze lor şi să se despartă de Dumnezeu pentru a se uni cu ei“.

1

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Cu copiii care nu-și iartă părinții, ce se întâmplă?

1

Dacă nu veți reuși să vă iertați părinții, să creați o relație emoțională caldă cu ei, să înțelegeți că ei sunt așa cum sunt, cu toate calitățile lor pozitive și negative (la fel ca toată lume, la fel ca voi), nu veți reuși să vă ridicați nivelul de apreciere de sine, nu veți reuși să aveți o atitudine pozitivă față de voi înșivă, să vă respectați. Aceasta este o lege a psihologiei. Iar fără o atitudine pozitivă făță de propria persoană, fără respect față de sine (și de ceilalți), nu veți reuși să vă rupeți din lanțurile dependenței.
În calitate de exercițiu pot propune alcătuirea a două liste (pentru fiecare dintre părinți) cu probleme nerezolvate în ce privește relația cu părinții. În prima listă treceți toate lucrurile pe care vi le spunea și vi le făcea în ce vă privește mama voastră (tatăl vostru) atunci când erați copil și care nu v-au adus nici un folos, ba chiar v-au putut face rău. În cea de-a doua treceți tot ce ați vrea ca mama voastră (tatăl vostru) să vi le fi spus și să vi le făcut atunci când erați copil și care, după părerea voastră, v-ar face viața mai ușoară acum, v-ar fi de folos.

Prima listă arată lucrurile pe care nu le-ați iertat cu desăvârșire părinților, pentru care poate că sunteți supărați până acum pe ei. Acestea sunt lucrurile care vă țin pe loc și vă întrețin depedența. Trebuie neapărat să vă debarasați de ele, dacă vreți să scăpați din capcana dependenței.

În a doua listă sunt enumerate toate lucrurile pe care le așteptați de la părinți sau de la partener. Aici se arată tot ce credeți că ceilați ar trebui să facă pentru voi. Ei bine, va trebui să luați aceste griji asupra voastră ori să-i rugați pe cei apropiați să vă ajute să vă satisfaceți necesitățile respective. Atâta timp cât problemele din aceste liste nu vor fi rezolvate, veți rămâne în legăturile dependenței.
Este important să vă recunoașteți sentimentele de supărare, mânie, întristare, durere pe care vi le-ați refulat, este important să le lăsați să se manifeste. Adevărata iertare nu neagă adevărul cu privire la sentimentele voastre. Este foarte important ca supărarea sau chiar ura față de părinți să fie recunoscute. Acesta este începutul căii spre iertarea adevărată. Când ura și mânia voastră vor fi pe deplin exprimate (nu trebuie să vă vărsați mânia pe părinți – v-o puteți exprima printr-o scrisoare pe care apoi s-o ardeți), se va face loc pentru compasiune și simpatie. Asta vă va da posibilitatea să-i înțelegeți cu adevărat, să vedeți în ei niște victime. Ei au făcut tot ce au putut, și au nevoie de vindecare sufletească în aceeași măsură ca voi. Nici ei nu au primit destulă dragoste de la părinți, și pentru ei a vă controla este singurul mijloc de a primi dragoste pe care îl cunosc. Arătați-le altul. Deveniți biograful lor: acesta este un mijloc bun de a realiza apropierea emoțională. Întrebați-vă părinții despre trecutul lor, interesați-vă de viața lor prezentă: anxietatea separării se vindecă tocmai prin apropierea emoțională.

Când omul ajunge la o anumită treaptă de autonomie în familia sa parentală (nu are importanță dacă părinții sunt sau nu în viață), asta se reflectă neapărat în mod pozitiv asupra tuturor celorlalte relații importante din viața lui. Pentru a te separa, trebuie neapărat să nu vă mai indignați de greșelile părinților, ci să-i luați așa cum sunt. Numai atunci veți putea să acceptați. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mulți ani pe pământ. (Ieș. 20, 12), spune porunca – dar să-i cinstești cu sinceritate, iertându-i și renunțând la toate sentimentele negative, stabilind o legătură emoțională caldă. Fără a te separa de părinți nu poți să te unești cu omul iubit. Și a zis: pentru aceea, va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa și se va lipi de femeia sa (Mt. 19, 5).

După cum trebuie să-i iertăm neapărat pe părinți, trebuie să ne iertăm neapărat pe noi înșine. Puteți să vă căiți, să cereți iertare de la omul față de care sunteți vinovați, dar să nu vă iertați pe voi înșivă și să purtați toată viața sentimentul propriului păcat. Dacă nu v-ați iertat pe voi înșivă pentru lucrurile rele pe care le-ați făcut părinților voștri, și asta vă leagă de ei la fel ca neiertarea lor – și aceasta legătură nu este pozitivă, ea te împiedică să devii matur. Domnul ne iartă, de ce să nu ne iertăm și noi?

„Dragostea adevărată, Taina Dragostei înainte și după căsătorie”, Ed. Sophia, București, pag. 156-157

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Te scoate şi de la fundul mării, rugăciunea mamei

1

Vreau să vorbesc aici despre puterea rugăciunii de mamă. După cum se spune în popor: „Rugăciunea mamei te scoate şi de la fundul mării.”

Despre importanţa rugăciunii materne şi despre binecuvântarea acesteia am citit în amintirile Preasfinţitului Serghie (Sokolov), episcop de Novosibirsk şi Berd, răposat acum. El descria rugăciunile pe care le făcea alături de mama sa. Atunci când se încheiau rugăciunile, mama sa lua binecuvântare de la fiul ei, arhiereul. El o binecuvânta, după care îşi pleca capul, pentru ca mama să-l însemneze cu semnul crucii pe fiul ei, episcopul. Iată cât de importantă este binecuvântarea maternă!

Dr. Dimitri Avdeev, Ioana Besedina, Femeia și problemele ei: perspectiva psihiatrului ortodox, Trad. Eugeniu Rigoti, Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 2011, pag. 78

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Sfântul Paisie: ”Sfinţii se vor sfinţi mai mult şi spurcaţii se vor spurca şi mai rău”

15267791_902809046520040_6399456378321934493_n

Dumnezeu îngăduie să se facă acum o zguduitură puternică. Vin ani grei. Vom avea încercări mari… S-o luăm în serios, să trăim duhovniceşte. Împrejurările ne silesc şi ne vor sili să lucrăm duhovniceşte. Şi este bine să facem aceasta cu bucurie şi de bunăvoie, iar nu cu mâhnire, de nevoie. Mulţi sfinţi ar fi dorit să trăiască în vremea noastră ca să se nevoiască.

Eu mă bucur că unii mă ameninţă că mă vor curăţa, fiindcă vorbesc şi le stric planurile. Noaptea târziu când aud din chilie pe careva sărind gardul, inima îmi bate dulce. Dar când strigă: A venit telegramă, să faci rugăciune pentru cutare bolnav îmi spun: Acesta a fost? S-a dus şi această ocazie!… Nu pentru că m-am îngreuiat de viaţă, ci mă bucur de moarte. Să ne bucurăm că ni se dă această ocazie astăzi. Are o răsplată foarte mare.
Mai demult, când se pornea vreun război, chiar şi cel care era în apărare mergea să se lupte pentru apărarea Patriei, a neamului său. Astăzi nu mai mergem să ne apărăm Patria sau să ne luptăm ca să nu ne ardă barbarii casele sau să ne ia sora şi s-o necinstească, nici nu mergem pentru vreun neam sau pentru vreo ideologie, ci acum mergem sau pentru Hristos sau pentru diavolul. Frontul este clar. În timpul ocupaţiei germane deveneai erou dacă nu salutai un german. Acum devii erou dacă nu saluţi pe diavolul. Oricum, vom vedea evenimente înfricoşătoare. Se vor da lupte duhovniceşti. Sfinţii se vor sfinţi mai mult şi spurcaţii se vor spurca şi mai rău. Cu toate acestea, înlăuntrul meu simt o mângâiere. Aceasta este o furtună şi numai nevoinţă are valoare, pentru că acum nu avem vrăjmaş pe Ali-Paşa sau pe Hitler sau pe Musolini, ci pe diavolul. De aceea vom avea şi răsplată cerească.

Fie ca Bunul Dumnezeu să pună în valoare răul, prefacându-l în bine! Amin.

Sfântul Paisie Aghioritul, ”Cuvinte duhovniceşti”, Vol. I – ”Cu durere și dragoste pentru omul contemporan”, Ed. Evanghelismos, București, 2012, pag. 35-36

1

 

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Cine vrea să fie numai înger sau numai fiară ajunge în iad; omul este înger şi fiară

1

Faptul că aţi dobândit linişte şi mângâiere în mănăstirea noastră este un dar de la Domnul, pe care l-aţi primit după credinţa dumneavoastră şi după osârdia pe care o aveţi în căutarea Împărăţiei lui Dumnezeu şi a dreptăţii Lui, dar în arena vieţii şi în relaţiile cu oamenii nu poţi rămâne întotdeauna într-o asemenea stare a duhului. În noi încă nu au fost nimicite patimile, ci zac ascunse, şi neplăcerile de care avem parte, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, în urma ciocnirilor cu aproapele nostru ne arată că, lăuntric suntem încă neputincioşi şi că nu am ajuns încă la măsura împlinirii poruncilor lui Dumnezeu, şi ca atare trebuie să ne luptăm cu patimile noastre, iar cunoscând neputinţa noastră să ne smerim, mustrându-ne pe noi înşine, dar să nu ne tulburăm pentru faptul că n-am ajuns la ceea ce dorim şi nicidecum să nu-i dojenim pe cei care ne arată starea în care ne aflăm.
Smerenia atrage asupra noastră mila lui Dumnezeu şi ajutor în treburile noastre. Mângâierea duhovnicească pe care aţi dobândit-o nu poate să rămână neschimbată pentru mult timp: ea este trimisă din când în când, ca să fim întăriţi în ispite; cei care au agonisit smerenia se desfătează mai mult de ea, însă, oricum, harul lui Dumnezeu îi cercetează şi pe ei cu ispite, potrivit măsurii lor, ca nu cumva în urma primirii mângâierilor duhovniceşti să se mândrească. Cu atât mai mult noi, cei neputincioşi, avem nevoie de focul ispitelor, ce arde mărăcinii patimilor noastre.

Sfântul Macarie de la Optina

2

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Puterea rugăciunii făcute în fața icoanei

1

Pe măsură ce începi a te ruga în duh și adevăr înaintea unei sfinte icoane – de pildă, a Mântuitorului – așa încât dacă credința ta în prezența celui zugrăvit în icoană ajunge până la a-L vedea viu pe acesta, aceasta chiar se întâmplă, prin har, cu adevărat.

Pildă sunt icoanele făcătoare de minuni, care vorbesc, izvorăsc lacrimi, sânge și așa mai departe: fiindcă anume acestea arată toate neobișnuit de viu și de expresiv. Ce e cu neputință pentru Dumnezeu, Care poate să dea viață pietrei și să facă din ea un om…? Tot așa, în chip minunat, El poate face asta cu un chip zugrăvit. Toate sunt cu putință celui care crede (Mc. 9, 23), și către cel credincios Se pogoară în chip minunat Cel Preaînalt – iar El se unește cu semnul de viață făcător al crucii și face minuni.

Sfântul Ioan de Kronstadt, „În lumea rugăciunii”, Ed. Sophia, pag. 97

1

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu

Alege fapta cea mai mare, dintre două fapte bune

1

Doi creştini s-au hotărât să se ducă la Ierusalim. Se mergea pe mare cu corabia, în condiţii grele, nu erau avioane. Mergând ei spre Ierusalim, au intrat să găzduiască la o casă, unde i-au găsit pe toţi bolnavi. Au sărit amândoi, i-au ajutat cât au putut. Dar unul dintre ei a zis:

‒ Eu nu mai merg la Ierusalim, căci nu pot să-i părăsesc pe cei bolnavi.

‒ Cum, dragă, că noi ne-am hotărât. Unde-i hotărârea noastră?

Şi a plecat celălalt singur şi a ajuns la Ierusalim. Acolo era o mare aglomeraţie, că era vorba de Praznicul Învierii Domnului. Pelerinul odată ajuns în biserică, a pătruns cu mare greutate, şi-l vedea pe cel care rămăsese la bolnavi chiar în faţa altarului. Dintre două fapte bune, alege fapta cea mai mare.
Cel care a îngrijit de bolnavi s-a aşezat pe poziţia de vârf a Scripturii: Iubirea. Şi atunci ce cauţi la Ierusalim? Te duci din tradiţie! Te duci că ai posibilităţi! Te duci că ai timp sau că ai avut bani! Dar ce te faci dacă ai lăsat vreo duşmănie în urma ta? Porunca iubirii e porunca cea mai mare, de aceea insistă Mântuitorul. Deci e o întrebare justificată; să ne-o punem toţi: „Iubesc sau nu iubesc?”, că e poruncă, dragă! Să nu credeţi că Mântuitorul a vorbit numai pentru veacul respectiv, pentru apostoli. Nu. A vorbit pentru toate timpurile. Şi noi avem privilegiul că suntem creştini. Şi atunci sigur că nu o să-l urmăm pe Tutankhamon sau pe Budha. Noi Îl urmăm pe Hristos. Băgaţi de seamă, iubirea e criteriu de Judecată!

Părintele Arsenie Papacioc, Despre armonia căsătoriei, Editura Elena, Constanţa, 2013, pp. 19-20

2

Publicat în Cuvinte de folos, duhovnicesti | Lasă un comentariu